Seglingskurser

Lektioner vid seglingsskolan vid Balatonsjön i Ungern

Undervisningen innehåller ca 12-15 timmars praktik och teori vilket gott och väl räcker till för att erhålla seglingslicensen.

Kursens omfattning räcker gott och väl till för att uppfylla kursens syfte
Vilket i slutändan innebär att deltagarna lär sig segla i ca 5 m/s och även säkert återvända till hamn

Praktik:
Rigga upp och ned segel, knyta knopar, lämna och återvända säkert till hamn, kontrollera hastigheten och stanna snabbt.
Lära sig att rigga rätt storlek av segel. Ta höjd genom att både slå och jippa. Kapsejsa och sedan åter få båten på rätt köl.

Teori:
Materiallära, generella regler och föreskrifter. Seglingsteori. Säkerhet. Knopar och dess användningsområden.

Genomförs: Måndag till Fredag
3 timmar per dag antingen på morgonen eller på eftermiddagen.

.